اطلاعات لحظه‌ای: 1400/01/21
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 182,412 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 181,159 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/01/21
کل خالص ارزش دارائی ها 106,572,401,566,943 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 181,159 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 181,159 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 182,412 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 588,283,082

تاریخ آغاز فعالیت:

1399/04/04

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه بانك مسكن

متولی صندوق:

سازمان حسابرسي

مدیران سرمایه گذاری:

احمد كاظمي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان